«SERPIN» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ҰЛТТЫҚ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМ АССОЦИАЦИЯСЫ, БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМ КЕҢЕСІНІҢ ӨКІЛДІГІН ЕТЕДІ, БІЛІМ ЖҮЙЕ СУБЪЕКТІСІ МҮШЕЛІГІ НЕГІЗІНДЕ БІЛІМ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ҮШІН ҚҰҚЫҚЫТЫҚ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ШАРТЫНДА ҚҰРЫЛҒАН.

Ассоциацияның негізгі мақсаттары мектепке дейін, орта, техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру, жоғарыдан кейін, қосымша және әр түрлі экономика және оқу құрал мен әдістемелік оқулықтарды сонымен қатар отандық және ҚР білім ұйымдарында жетекші шетелдік авторлардың басылымын тарату және оқу әдебиеттерін, әдістемелік құралдарын әзрлеу, енгізу, таратумен айналысатын, кадрлардың біліктілігін арттыру, қайта даярлау салалары үшін ұйымдардың білім құқықығын және заңдылық құқық қызушылығын қорғау болып табылады. Ұйымның миссиясы ҚР дамыту стратегиясы мен қазіргі талаптарына сәйкес білім саласында білім және инновациялық қызмет және ғылым, сонымен қатар отандық және халықаралық бизнесіне қатысумен білімді жақсартуға ықпал ету, кәсіптік кадрларды даярлау сапасын арттыру болып табылады.